Główna > Wpisy Zapytania

Unieważnienie postępowania 41/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnez na lodówkę., w ramach zapytania ofertowego nr 41/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak złożonych ofert. Czytaj dalej Unieważnienie postępowania 41/2019

Informacje o wyniku postępowania ofertowego 40/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie, ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta: Czytaj dalej Informacje o wyniku postępowania ofertowego 40/2019

Informacje o wyniku postępowania ofertowego 39/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Usługi pielęgniarskie podczas imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie, ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta: Czytaj dalej Informacje o wyniku postępowania ofertowego 39/2019

Informacje o wyniku postępowania ofertowego 38/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zakup nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie , ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta: Czytaj dalej Informacje o wyniku postępowania ofertowego 38/2019

Informacje o wyniku postępowania ofertowego 37/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zapewnienie profesjonalnego konferansjera prowadzącego imprezę świadomościową promującą osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie , ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 3 oferty: Czytaj dalej Informacje o wyniku postępowania ofertowego 37/2019

Informacje o wyniku postępowania ofertowego 35/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprezy świadomościowej promującą osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r., ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 2 oferty: Czytaj dalej Informacje o wyniku postępowania ofertowego 35/2019

(41/2019) Zakup 1000 szt. tzw. pudełek życia

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnez na lodówkę” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00. Czytaj dalej (41/2019) Zakup 1000 szt. tzw. pudełek życia

(40/2019) Zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00. Czytaj dalej (40/2019) Zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

(39/2019) Usługi pielęgniarskie podczas imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Usługi pielęgniarskie podczas imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00. Czytaj dalej (39/2019) Usługi pielęgniarskie podczas imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie