Główna > Wpisy Zapytania ( > Strona 2)

(38/2019) Zakup nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Zakup nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00. Czytaj dalej (38/2019) Zakup nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

(37/2019) Zapewnienie profesjonalnego konferansjera prowadzącego imprezę świadomościową promującą osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Zapewnienie profesjonalnego konferansjera prowadzącego imprezę świadomościową promującą osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00. Czytaj dalej (37/2019) Zapewnienie profesjonalnego konferansjera prowadzącego imprezę świadomościową promującą osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

(36/2019) Wynajem sali sportowej wraz zapleczem technicznym w dniu 12 grudnia 2019 r

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Wynajem sali sportowej wraz zapleczem technicznym w dniu 12 grudnia 2019 r” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00. Czytaj dalej (36/2019) Wynajem sali sportowej wraz zapleczem technicznym w dniu 12 grudnia 2019 r

(35/2019) Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprezy świadomościowej promującą osoby z niepełnosprawnościami

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprezy świadomościowej promującą osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00. Czytaj dalej (35/2019) Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprezy świadomościowej promującą osoby z niepełnosprawnościami

Unieważnienie postępowania 34/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnez na lodówkę., w ramach zapytania ofertowego nr 34/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak złożonych ofert. Czytaj dalej Unieważnienie postępowania 34/2019

Unieważnienie postępowania 33/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego Zapewnienia materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r. we Włoszczowie, w ramach zapytania ofertowego nr 33/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak złożonych ofert. Czytaj dalej Unieważnienie postępowania 33/2019

Unieważnienie postępowania 32/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego świadczenia usług pielęgniarskich podczas imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r. we Włoszczowie, w ramach zapytania ofertowego nr 32/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak złożonych ofert. Czytaj dalej Unieważnienie postępowania 32/2019

Unieważnienie postępowania 31/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r. we Włoszczowie, w ramach zapytania ofertowego nr 31/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak złożonych ofert. Czytaj dalej Unieważnienie postępowania 31/2019

Unieważnienie postępowania 30/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zapewnienia profesjonalnego konferansjera (kobieta i/lub mężczyzna) prowadzącego imprezę świadomościową promującą osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019r we Włoszczowie, w ramach zapytania ofertowego nr 30/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak ofert spełniających kryteria (wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała kryteriów) Czytaj dalej Unieważnienie postępowania 30/2019

Unieważnienie postępowania 29/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego usługi wynajmu sali sportowej wraz z zapleczem technicznym, w dniu 12 grudnia 2019r we Włoszczowie, w ramach zapytania ofertowego nr 29/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak złożonych ofert. Czytaj dalej Unieważnienie postępowania 29/2019