Home > Aktualności > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 1/2022

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wynajem sceny i nagłośnienia w dniu 29 maja 2022 r, na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa), ważne do dnia 16.05.2022 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 2 oferty:

MMM Technika Sceniczna
Krężna 4
97-371 Krężna
15 928,50 zł

Obsługa Muzyczna Imprez Piotr Węzigowski
ul. Warszawska 383
25-551 Kielce
16 000,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest MMM Technika Sceniczna

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1/2022