Michał Szafrański na zawodach w Sieradzu

Reprezentujący Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl Michał Szafrański właśnie wrócił z pierwszego w tym roku Mitingu Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, które to zawody rozgrywane były w Sieradzu. Cieszyć może rekord życiowy ustawiony w rzucie dyskiem oraz drugie miejsca w pozostałych konkurencjach: pchnięcie kulą i rzut oszczepem. Continue reading Michał Szafrański na zawodach w Sieradzu

Gaszyn Challenge w wykonaniu Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

Dziękujemy za nominacje 1 LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Przystępujemy do działania w ramach akcji GaszynChallenge. Pompujemy na rzecz potrzebujących, których nie brakuje w naszej lokalnej społeczności. Jedną z nich jest Pani Marzena, która wymaga cyklicznej i kosztownej rehabilitacji. Continue reading Gaszyn Challenge w wykonaniu Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

Jesteśmy BEZ BARIER

Projekt BEZ BARIER to nie tylko organizacja imprez świadomościowych. Dzięki jego realizacji grupa osób niepełnosprawnych może uczestniczyć w bezpłatnych, regularnych zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, fizjoterapeutyczną oraz wsparcie techniczne, wspomagane przez nowoczesne aparaty fizjoterapeutyczne wspomagają nie tylko trening naszych niepełnosprawnych sportowców, ale i wspierają to co najważniejsze – zdrowie. Continue reading Jesteśmy BEZ BARIER

Organizacja zajęć sekcji sportowych 2019

Z końcem roku, kończymy realizację projektu pn. Organizacja zajęć sportowych 2019, w ramach Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegający na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych. Spokojnie, zajęcia w ramach nowego projektu, zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych startują od stycznia 2020. Continue reading Organizacja zajęć sekcji sportowych 2019

Impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnościami

W dniu 12 grudnia 2019 roku na hali sportowej Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, odbyła się impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnościami. To już drugie z cyklu wydarzeń promujący Projekt BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Continue reading Impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na imprezę promującą osoby z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zapraszają na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Continue reading Zapraszamy na imprezę promującą osoby z niepełnosprawnościami