Rekordy życiowe paralekkoatletów w Słubicach

Paralekkoatletyczny Grand Prix Polski w Słubicach okazał się dla Naszych paralekkoatletów bardzo udany. Pierwszy dzień rywalizacji to rekordy życiowe Damiana Copiaka w rzucie oszczepem, Łukasza Łaskawskiego w rzucie dyskiem i Anety Suligi w pchnięciu kulą. W Słubicach wystąpił również Michał Szafrański.

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski – Kraków 2020

Na obiektach AZS AWF Kraków odbyły się Paralekkoaletyczne Mistrzostwa Polski. Jak się okazało na miejscu była to, w tym roku największa impreza sportowa na świecie, z udziałem niepełnosprawnych sportowców – w tym roku. Lekkoatleci Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zdobyli 4 medale.

Michał Szafrański na zawodach w Sieradzu

Reprezentujący Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl Michał Szafrański właśnie wrócił z pierwszego w tym roku Mitingu Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, które to zawody rozgrywane były w Sieradzu. Cieszyć może rekord życiowy ustawiony w rzucie dyskiem oraz drugie miejsca w pozostałych konkurencjach: pchnięcie kulą i rzut oszczepem.

Gaszyn Challenge w wykonaniu Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

Dziękujemy za nominacje 1 LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Przystępujemy do działania w ramach akcji GaszynChallenge. Pompujemy na rzecz potrzebujących, których nie brakuje w naszej lokalnej społeczności. Jedną z nich jest Pani Marzena, która wymaga cyklicznej i kosztownej rehabilitacji.

Podsumowanie projektu Będziemy sprawniejsi z PZU

W niedzielę, 23 lutego 2020 roku, w Świetlicy w Nieznanowicach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Będziemy sprawniejsi z PZU, którego celem była organizacja bezpłatnych zajęć fizjoterapeutycznych, dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów i seniorów.

Jesteśmy BEZ BARIER

Projekt BEZ BARIER to nie tylko organizacja imprez świadomościowych. Dzięki jego realizacji grupa osób niepełnosprawnych może uczestniczyć w bezpłatnych, regularnych zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, fizjoterapeutyczną oraz wsparcie techniczne, wspomagane przez nowoczesne aparaty fizjoterapeutyczne wspomagają nie tylko trening naszych niepełnosprawnych sportowców, ale i wspierają to co najważniejsze – zdrowie.

Organizacja zajęć sekcji sportowych 2019

Z końcem roku, kończymy realizację projektu pn. Organizacja zajęć sportowych 2019, w ramach Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegający na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych. Spokojnie, zajęcia w ramach nowego projektu, zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych startują od stycznia 2020.

Impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnościami

W dniu 12 grudnia 2019 roku na hali sportowej Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, odbyła się impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnościami. To już drugie z cyklu wydarzeń promujący Projekt BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Międzynarodowy Turniej Bocci – Prometeus 2019

Jak zwykle w grudniu sezon i rok bocci kończy Międzynarodowy Turniej Bocci Prometeus w Konopiskach. Na ostatnich w tym roku zawodach występ zaliczył reprezentant Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl Andrzej Wójcik, który w swojej grupie wywalczył III miejsce.

Zapraszamy na imprezę promującą osoby z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zapraszają na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.