Home > Aktualności > Impreza Świadomościowa w ramach projektu BEZ BARIER

Wczoraj na obiektach Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie odbyła się Impreza Świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze rodzin z Powiatu Włoszczowskiego. Gości przywitała piękna pogoda, która zgromadziła tłumy osób, którzy rodzinnie spędzili z Nami niedziele. Na scenie królowała dziecięca i rodzinna zabawa z udziałem Zespołu Bahamas, a finałem był występ znanego iluzjonisty Macieja Pola.

Podczas wydarzenia można było również zaczerpnąć informacji na temat pieczy zastępczej.

Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowania do wydarzenia zespołowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Ponadto dziękujemy za obecność przedstawicielom Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, oraz Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

Impreza realizowana była w ramach projektu BEZ BARIER, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Komentarze

Komentarzy