Partnerzy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętorzyskiego

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego za pomoc w realizacji zadań aktywnej rehabilitacji Naszych podopiecznych.

www.sejmik.kielce.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dziękujemy Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za wsparcie projektów aktywnej rehabilitacji Naszych podobiecznych.

www.pfron.org.pl