Home > Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl wchodzą:

Michał Szafrański – Prezes

Tomasz Bugajny – Wiceprezes

Marta Grabiec – Sekretarz

Marta Jasiowska – Skarbnik

Wojciech Szafrański – Członek

Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia tworzą:

Jolanta Tyjas – Przedownicząca Komisji Rewizyjnej

Mariusz Marczewski – Członek Komisji Rewizyjnej

Sławomir Rogula – Członek Komisji Rewizyjnej