Home > Zapytania > Zmiana wykonawcy zadania objętego zapytaniem 1/2022

W związku z e-mailową rezygnacją oferenta MMM Technika Sceniczna, Krężna 4, 97-371 Krężna z realizacji zadania objętego zapytaniem ofertowym 1/2022 na wynajem sceny i nagłośnienia w dniu 29 maja 2022 r, na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa), dokonano wyboru realizatora powyższego zadania (kolejnego z listy oferentów) tj. firmy Obsługa Muzyczna Imprez Piotr Węzigowski, ul. Warszawska 383, 25-551 Kielce w kwocie 16 000,00 zł

Protokół z ponownego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1/2022

Komentarze

Komentarzy