Home > Aktualności > Jesteśmy BEZ BARIER

Projekt BEZ BARIER to nie tylko organizacja imprez świadomościowych. Dzięki jego realizacji grupa osób niepełnosprawnych może uczestniczyć w bezpłatnych, regularnych zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, fizjoterapeutyczną oraz wsparcie techniczne, wspomagane przez nowoczesne aparaty fizjoterapeutyczne wspomagają nie tylko trening naszych niepełnosprawnych sportowców, ale i wspierają to co najważniejsze – zdrowie.

W świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach niepełnosprawni uczestnicy projektu mogą przygotowywać się do zbliżającego się sezonu lekkoatletycznego, a po treningu skorzystać z profesjonalnego wsparcia fizjoterapeutycznego (m.in. laseroterapii, ultradźwięków, fali uderzeniowej oraz elektrostymulacji, światłolecznictwa, drenaży limfatycznego, masażerów mechanicznych, wyposażonej siłowni).

Dzięki zakupionemu w ramach projektu pionizatorowi udało się chociaż na moment „postawić na nogi” osobę poruszającą się wózku, co było niezwykłym przeżyciem dla wszystkim.

Zajęcia to element projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Partnerem wiodącym projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie. Partnerami oprócz Naszej organizacji jest GOPS w Radkowie.

Biuro Partnera Projektu BEZ BARIER – Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia : Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa

Dołącz do Fanów Sprawniejszych na Facebooku, aby śledzić aktywność osób niepełnosprawnych…

Podziel się informacją o stronie www.sprawniejsi.pl ze znajomymi i sąsiadami…

Komentarze

Komentarzy