Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 37/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zapewnienie profesjonalnego konferansjera prowadzącego imprezę świadomościową promującą osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie , ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 3 oferty:

Zbigniew Woldański
Partyzantów 94
29-100 Włoszczowa
500,00 zł

Fantazja Zbigniew Kucharski
ul. Szpitalna 16A
62-500 Konin
3 000,00 zł

Dominik Rożek
ul. Południowa 28A
28-200 Staszów
850,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest Zbigniew Woldański

Informacja o wyniku postępowania 37/2019

Komentarze

Komentarzy