Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 18/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe świadczenie zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia, imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 7 września 2019 r. we Włoszczowie, ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

Zakład Poligraficzny Łukasz Nowak

Mickiewicza 15, 29-100 Włoszczowa

688,80 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma Zakład Poligraficzny Łukasz Nowak

Informacja o wyniku postępowania 18/2019

Komentarze

Komentarzy