Projekt pod nazwą „Sport sprawia, że jesteśmy sprawniejsi” został zrealizowany w dniach od 10 września 2019 do 25 listopada 2019, w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt zakładał organizację wyjazdu na zawody sportowe osób niepełnosprawnych w boccie (do Konopisk i Głogowa) oraz zakup sprzętu sportowego w postaci ergonometru.

Realizację projektu wsparł dodatkowo jeden wolontariusz. Dziękujemy !  

Projekt realizowany w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Komentarze

Komentarzy