Projekt pod nazwą „Będziemy coraz sprawniejsi” został zrealizowany w dniach od 15 września 2021 do 19 listopada 2021. Został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2021 roku.

W ramach projektu zrealizowano 60 godzin bezpłatnych zajęć fizjoterapeutycznych oraz zajęć boccia, w których uczestniczyło 21 osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Powiecie Włoszczowskim i Koneckim. Łącznie wykonano ponad 720 zabiegi. Dodatkowo zakupiono mobilny masażer wibracyjny, który był wykorzystywany podczas zabiegów, a po zakończeniu projektu przyczyni się do poprawy sprawności beneficjentów Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl, którzy uczestniczą w zajęciach terapeutycznych (fizjoterapeutycznych i sportowych). Realizację projektu wsparło trzech wolontariusz. Dziękujemy !

Komentarze

Komentarzy