Home > Aktualności > Walne Zebranie Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

W dniu 28 lutego 2017 roku, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl. W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Stowarzyszenia. Zaprezentowano sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej. Nadano również status Członka Honorowego i ustalono poziom składek członkowskich. Zarząd Stowarzyszenia otrzymał również absolutorium i zaprezentował ambitne plany na 2017.

WP_20170228_001Prezentacja z działalności Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl w roku 2016

Nie ma wątpliwości, że bez wsparcia finansowego, osobowego oraz prac zarządu, członków i sympatyków Stowarzyszenia nie byloby możliwe realizację tak wielu inicjatyw.

Wśród instytucji i firm warto wymienić wsparcie:

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START

Fundacja Tesco

Grupa Eskadra Sp. z o. o.

Fundacja Jesteśmy blisko

Grupa Koronea

Fundacja Przyjaciół Dzieci Ariadna

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Gminy Włoszczowa

Starostwo Powiatowe

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie

Podziękowania należą się również Pani Irenie Szafrańskiej za pomoc w rozliczeniu Naszej organizacji i sporządzeniu bilansu.

Dziękujemy wszystkim wolontatiuszom, którzy zaangażowali się w realizacji celów statutowych Naszej organizacji.

Dziękuje Członkom Zarządu i Stowarzyszenia za pomoc w realizacji zadań!

Z uwagi na dynamiczny rozwój organizacji, na wniosek Zarzadu ustalono poziom składek członkowskich na 30 zł rocznie.

michal_szafranski
Prezes Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl
Michał Szafrański

Dołącz do Fanów Sprawniejszych na Facebooku, aby śledzić aktywność osób niepełnosprawnych…

Podziel się informacją o stronie www.sprawniejsi.pl ze znajomymi i sąsiadami…

Chcesz pomagając robiąc zakupy ? Szczegóły znajdziesz tutaj.

Komentarze

Komentarzy