Projekt pod nazwą „W drodze do sprawności” został zrealizowany w dniach od 5 listopada 2018 do 1 maja 2019, w ramach Programu „Moje miejsce na ziemi”, ze środków Fundacji Orlen – Dar Serca. Projekt zakładał organizacje zajęć rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i seniorów, wraz z zakupem niezbędnego specjalistycznego sprzętu. Z projektu skorzystało 37 osób.

W ramach projektu sfinansowano organizację zajęć terapeutycznych (instruktor), oraz zakup m.in. aparatu do trakcji kręgosłupa, lampy solux, aparatu do drenażu limfatycznego, elektrostymulatora mięśni, półjeży balansowych.

W realizację zadania zaangażowało się również 3 wolontariuszy. DZIĘKUJEMY

Projekt realizowany w ramach środków Fundacji Orlen – Dar Serca

Komentarze

Komentarzy