Projekt pod nazwą „Sprawniejsi mimo niepełnosprawności” został zrealizowany w dniach od 9 kwietnia 2016 do 2 sierpnia 2016, ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakładał zakup sprzętu rehabilitacyjnego, organizacje zajęć sportowych z lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych. Z projektu skorzystało 9 osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu sfinansowano realizację zajęć sportowych z lekkiej atletyki (instruktor, wynajęcie obiektów sportowych), na jednym z treningów w rolę trenera wcielił się wielokrotny medalista paraolimpijski Janusz Rokicki. Zakupione stroje sportowe dla zawodników. Projekt zakładał również ubezpieczenie zawodników oraz zakup napojów na zajęcia. W realizację zadania zaangażowało się również 3 wolontariuszy. DZIĘKUJEMY za pomoc.

Projekt realizowany w ramach środków Stowarzyszenia Integracja i Rozwój – operatora Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Komentarze

Komentarzy