Projekt pod nazwą „Sprawniejsi dzięki bocci” został zrealizowany w dniach od 5 października 2021 do 27 listopada 2021, w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu zakupiono mobilny aparat do terapii zimnem, który przyczyni się do poprawy sprawności beneficjentów Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl, którzy uczestniczą w zajęciach terapeutycznych (fizjoterapeutycznych i sportowych). Realizację projektu wsparł dodatkowo jeden wolontariusz. Dziękujemy !  

Projekt realizowany w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Komentarze

Komentarzy