Projekt pod nazwą „Niepełnosprawni zawodnicy Sprawniejsi.pl na ogólnopolskich zawodach w 2019” został zrealizowany w dniach od 1 czerwca 2019 do 30 listopada 2019, w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Celem projektu były:

  1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport, zrealizowana przez udział w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych.
  2. Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim.
  3. Promocja Województwa Świętokrzyskiego poprzez reprezentowanie go w rywalizacji ogólnopolskiej przez utalentowanych i wyróżniających się niepełnosprawnych sportowców.

W ramach projektu sfinansowano m.in. transport zawodników na zawody, które odbyły się w Bydgoszczy i dwukrotnie w Krakowie. Realizację projektu wsparł dodatkowo jeden wolontariusz. Dziękujemy !  

Projekt realizowany w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Komentarze

Komentarzy