Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania Usługa pielęgniarska podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 3 października 2021 r. we Włoszczowie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: Usługa pielęgniarska podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 3 października 2021 r. we Włoszczowie, zapytanie kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej, ważne do dnia 24.09.2021 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach strony internetowej Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl wpłynęły 1 oferta:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Tropem Przygody
Olszewskiego 6
25-663 Kielce
450,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach (zgodnych z punktem 5, zapytania ofertowego, z dnia 15 września 2021 r.) jest SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Tropem Przygody.

Informacja o wyniku postępowania: Usługa pielęgniarska podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 3 października 2021 r. we Włoszczowie (pdf)

Komentarze

Komentarzy