Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 40/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zapewnienie materiałów poligraficznych do promocji wydarzenia: imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie, ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

Zakład Poligraficzny Łukasz Nowak
ul. Mickiewicza 15
29-100 Włoszczowa
793,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest Zakład Poligraficzny Łukasz Nowak

Informacja o wyniku postępowania 40/2019

Komentarze

Komentarzy