Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 39/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Usługi pielęgniarskie podczas imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie, ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

Nina Fiecek
Nieznanowice 32
29-100 Włoszczowa
150,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest Nina Fiecek

Informacja o wyniku postępowania 39/2019

Komentarze

Komentarzy