Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 36/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wynajem sali sportowej wraz z zapleczem technicznym w dniu 12 grudnia 2019, ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

PCKR we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 42
29-100 Włoszczowa
2 000,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma PCKR we Włoszczowie

Informacja o wyniku postępowania 36/2019

Komentarze

Komentarzy