Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 35/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprezy świadomościowej promującą osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r., ważne do dnia 9.12.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 2 oferty:

P.H.U. 4 ART TECHNIKA ul. Targowa 137
42-262 Nierada
5 658,00 zł

ALDAR Agnieszka Ruchomska ul. Saperów 13
25-217 Kielce
3 300,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma ALDAR Agnieszka Ruchomska

Informacja o wyniku postępowania 35/2019

 

Komentarze

Komentarzy