Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 17/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia imprezy masowej świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 7 września 2019 r. we Włoszczowie, ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

LEGION CK Sp. z o.o.

Warszawska 34/507, 25–312 Kielce

825,00 zł

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma LEGION CK Sp. z o.o.

Informacja o wyniku postępowania 17/2019

Komentarze

Komentarzy