Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 16/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zakup nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 7 września 2019 r. we Włoszczowie, ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 2 oferty:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

SKLEP WIELOBRANŻOWY Sławomir Grabowski

ul. Żwirki 18, 29–100 Włoszczowa

300,00 zł

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35–310 Rzeszów

482,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma SKLEP WIELOBRANŻOWY Sławomir Grabowski

Informacja o wyniku postępowania 16/2019

Komentarze

Komentarzy