Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 15/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe usługa wynajmu wesołego miasteczka podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 7 września 2019 r. we Włoszczowie, ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 2 oferty:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

Agencja Artystyczna Fanfara Bis

Lipińskiego 11/34, 20-849 Lublin

3 690,00 zł

Słoneczko

Piekoszowska 64/1, 25– 625 Kielce

2 000,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma Słoneczko

Informacja o wyniku postępowania 15/2019

Komentarze

Komentarzy