Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 14/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zapewnienie animatora w celu przeprowadzenia animacji dla dzieci podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 7 września 2019r. we Włoszczowie, ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 3 oferty:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

Agencja Artystyczna Fanfara Bis

Lipińskiego 11/34, 20– 849 Lublin

3 075,00 zł

Wojciech Janeczek Teatr Iluzji

Siewna 23/83, 31– 231 Kraków

2 000,00 zł

P.H.U. Nestor Krzysztof Bieniek

ul. Piotra Wysockiego 4, 03-369 Warszawa

7 450,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma Wojciech Janeczek Teatr Iluzji

informacja-o-wyniku-postepowania-14-2019

Komentarze

Komentarzy