Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 13/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe świadczenie usług pielęgniarskich podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 7 września 2019 r. we Włoszczowie , ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

Nina Fiecek

Nieznanowice 32, 29–100 Włoszczowa

150,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest Nina Fiecek

Informacja o wyniku postępowania 13/2019

Komentarze

Komentarzy