Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 12/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zapewnienie profesjonalnego konferansjera prowadzącego imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 7 września 2019 r. we Włoszczowie, ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

Agnieszka Szczepara – Dynus

ul. Broniewskiego 16/29, 29– 100 Włoszczowa

1 000,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest Agnieszka Szczepara-Dynus

Informacja o wyniku postępowania 12/2019

Komentarze

Komentarzy