Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 11/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynajem sali i obiektu w dniu 7 września 2019 r., ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęła 1 oferta:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie

ul. Koniecpolska 42, 29– 100 Włoszczowa

2 500,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie

Informacja o wyniku postępowania 11/2019

Komentarze

Komentarzy