Home > Zapytania > Informacje o wyniku postępowania ofertowego 10/2019

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynajem sceny i nagłośnienia w dniu 7 września 2019r. , ważne do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00, zamieszczone na łamach portalu internetowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły 3 oferty:

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Kwota brutto oferty

Agencja Koncertowo – Impresaryjna VOYAGER Dariusz Szaganiec

Witkacza 110/1, 41-902 Bytom

8 800,00 zł

PUH „Aldar” Ruchomska Janina

Saperów 13, 25 – 217 Kielce

6 519,00 zł

Technika Estradowa Lihgt & Sound Wojciech Szejka

Polna 15, 97-525 Wielgomłyny

7 500,00 zł

Wybór oferty:

Wykonawcą który został wybrany do powyższego zadania, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów w ocenianych kryteriach jest firma PUH „Aldar” Ruchomska Janina.

Informacja o wyniku postępowania 10/2019

Komentarze

Komentarzy