Akcja będziemy sprawniejsi

Pomaganie jest proste. Dołącz do akcji będziemy sprawniejsi Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl, które aktywnie działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Dzięki Waszej pomocy Nasi podopieczni będą kontynuować, tak ważną rehabilitacje, która jest jak „woda dla ryb”. Pełni wdzięczności za okazane wsparcie zapytamy … Pomożesz ?